Autor: Veronika Turská, 07.06.2017
CSS TAU Turie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a Zmysel života n.o. pripravili pre Vás bohatý spoločenský program...
 
 
POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017