Autor: Veronika Turská, 19.02.2018
Zaujímavý rozhovor s p. Tamášiovou, ktorá sa angažuje aj v našom zariadení...