Autor: Veronika Turská, 08.02.2019
 
Článok o Tábore sebaobhajoby od našej p. psychologičky Mgr. Oľgy KLimekovej, ktorý vyšiel v časopise a informačnom portáli  INAK OBDARENÍ..