Periodikum ZAkraj

Autor: Veronika Turská, 03.11.2020
Články v periodiku ZAkraj o Špecializovanom sociálnom poradenstve v CSS TAU a o Týždni dobrovoľníctva, kde sme prostredníctvom finančnej pomoci Nadačného fondu KIA v Nadácii Pontis v areáli zariadenia CSS TAU vytvorili komunitnú záhradu pri kaplnke a pri budovaní záhrady nám pomohli aj dobrovoľníci zo Žilinského samosprávneho kraja.