Autor: Viera Majtaniková, 18.11.2013
Zariadenie podporovaného bývania
                       v Turí