Autor: Viera Majtaniková, 20.02.2014
BOCCIA v zariadeniach sociálnych služieb