Autor: Viera Majtaniková, 10.03.2014
Bazálna stimulácia - Domov sociálnych služieb TAU ako supervidované pracovisko