CSS TAU

Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená dodávateľsky prostredníctvom

-        praktického lekára pre dospelých, ktorý ordinuje v CSS 1 x týždenne,

-        psychiater – 1 x mesačne.

Vlastný ošetrovateľský a opatrovateľský personál, ktorý má profesionálny prístup. Pracuje s metódou bazálnej stimulácie, ktorej sme certifikovaným pracoviskom.

 

späť