CSS TAU

Správy v tlači

Na turnaji v špeciálnom športe Boccia v Dolnom Kubíne sa dievčatá z nášho zariadenia umiestnili na krásnom 3. mieste...
 
Na deň mozgu - 13. marca navštívilo CSS TAU Turie so zaujímavým programom Klub dôchodcov v Rajci...


Bazálna stimulácia - Domov sociálnych služieb TAU ako supervidované pracovisko
 
BOCCIA v zariadeniach sociálnych služieb
 

Tlačová správa ŽSK - 09.12.2013


V modernom CSS TAU pribudli možnosti i služby
 

Zariadenie podporovaného bývania
                       v Turí


Z(ne)VÝHODNENÉ TALENTY DOKÁŽU VIAC
Výstavu ich výtvarných prác bolo možné vydieť v penzióne Talisman v Rajeckých Tepliciach, na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach, počas 13. komnaty, Dňa otvorených dverí v obci Turie aj na Obecnom úrade v Turí

Z(ne)výhodnené talenty z Centra
sociálnych služieb TAU v Turí
dokážu viac (Žilinský večerník 29.10.2013)
   
CSS TAU v Turí je špičkovým zariadením