Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb

Nakoľko CSS TAU poskytuje rôzne druhy i formy sociálnej služby, dotácia z MPSVaR SR  sa žiadala na zabezpečenie 4 ks elektrických lôžok pre štandardnú starostlivosť a nadštandardnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť vrátane matraca s kovovou hrazdou s plastovou hrazdičkou a matracom, ktoré sme umiestnili v priestoroch CSS TAU a ktoré slúžia pre imobilných klientov v rámci paliatívnej starostlivosti, pre obyvateľky CSS TAU s vysokým stupňom zdravotného postihnutia rôznym druhov demencií a alzheimerovou chorobou. s cieľom  prevencie vzniku dekubitov polohovaním.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť ošetrovateľské lôžka pre štandardnú a nadštandardnú ošetrovateľskú starostlivosť vrátane matraca  s kovovou hrazdou, a s plastovou hrazdičkou, ktoré bude slúžiť najmä pre obyvateľky CSS TAU s vysokým stupňom zdravotného postihnutia rôznym druhov demencií a alzheimerovou chorobou. Sú to klienti, ktorým sa poskytuje  paliatívna starostlivosti. Sú rôznych váhových kategórií a bežne dostupné lôžka určené pre opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť sú nevyhovujúce.

 

      

 

 
 

© 2023 CSS Tau Turie