Príjmanie

Ako to prebieha?

1.

Príďte sa k nám pozrieť, pokiaľ chcete. Aby ste vedeli, či sa vám tu bude páčiť. Stačí aj len zavolať, alebo poslať Žiadosť

2.

Vyplňte Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Nájdete ju v Dokumenty pre žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby .

3.

Vyplnenú Žiadosť spolu s prílohami pošlite poštou, alebo ju prineste osobne.

4.

V prípade, že žiadosť nebude kompletná, budeme vás kontaktovať.

5.

Pokiaľ nemáme voľné miesto, zaradíme vašu žiadosť do registra žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ozveme sa hneď, keď sa miesto pre vás uvoľní.

6.

Pri nástupe uzatvoríme zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v ktorej bude presne popísané na čom sme sa dohodli.

Informácie

Kapacita zariadenia

 
 
 

© 2023 CSS Tau Turie