Kontakty

CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB TAU

Adresa

Turie 296
01312 Turie

Telefónne číslo

+421 41 598 9362
+421 41 598 9322
 

Štatutár: Ing. Elena Bohdalová
IČO: 00647683
Právna forma: Príspevková organizácia
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Číslo účtu: 7000488757/8180,
Štátna pokladnica

Poradenské centrum Turie

Tel. +421 41 500 1526
Mail: cssturie.poradca@vuczilina.sk

Ekonomický úsek

Tel. 0905 571 559

Sociálny úsek

Tel. 0907 919 039

Kontakty

MRAVENISKO, o.z.

Adresa

Osloboditeľov 371/15
013 13 Rajecké Teplice

Telefónne číslo

+421 41 598 9362
+421 41 598 9322
 

IČO: 51243253
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0051 2091 0001

 
 

© 2023 CSS Tau Turie