www.employment.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.csstauturie.sk

 

Projekt Centrum sociálnych služieb TAU – Podpora DI - Prezentácia

Publicita projektu

November 2023 - Cestovanie a orientácia v praxi

 

November 2023 - Aktivizácia PSS - Hľadanie zamestnania

 

19.11.2023 - Výtvarný kurz

 

18.11. a 19.11.2023 - Individuálne konzultácie

 

16.11.2023 - Nácvik PSS - Finančná gramotnosť

 

15.11. 2023 - Supervízia

 

09.11.2023 - Nácvik PSS - Cestovanie a orientácia v priestore

 

07.11.2023 - Nácvik PSS - Základy práce s PC

 

Október 2023 - Vytvorenie novej samostatnej domácnosti

 

Október 2023 - Nácvik PSS - Základy práce na PC

 

Október 2023 - Individuálne konzultácie

 

26.10.2023 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

23.10.2023 - Nácvik PSS - Cestovanie a orientácia v priestore

 

19.10.2023 - Výtvarny kurz

 

18.10.2023 - Výbor obyvateľov

 

11.10.2023 - Hľadanie zamestnania na otvorenom trhu práce

 

September 2023 - Aktivizácia PSS - Základy práce na PC

 

September 2023 - Aktivizácia PSS - Hľadanie práce

 

19.09.2023 - Výtvarný kurz

 

18.09. a 19.09.2023 - Individuálne konzultácie

 

07. a 08.09.2023 - Radničkine trhy

 

06.09.2023 - Nácvik PSS - Cestovanie a orientácia v priestore

 

August 2023 - Tábor sebaobhajoby

 

August 2023 - Nácvik PSS - Práca s PC

 

15.08.2023 - Výtvarný kurz

 

14.08. a 15.08.2023 - Individuálne konzultácie

 

04.08.2023 - Nácvik PSS - Práca s knihou

 

18.07.2023 - Výtvarný kurz

 

17.07.2023 - Nácvik PSS- Cestovanie a orientácia v praxi

 

17.07.2023 - Individuálne konzultácie

 

12.07.2023 - Zákamenné

 

06.07.2023 - Nácvik PSS - Používanie PC a finančná gramotnosť

 

Jún 2023 - Nácvik PSS - Základy práce na PC

 

Jún 2023 - Aktivizácia PSS - Hľadanie zamestnania na otvorenom trhu práce

 

29.06.2023 - Nácvik PSS - Cestovanie a orientácia v priestore

 

22.06.2023 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

05.06. a 06.06.2023 - Tábor sebaobhajoby - interná časť

 

Máj 2023 - Skúšobné bývanie v komunite skupina PSS DI

 

Máj 2023 - Pravidelné mesačné komunity s PSS

 

11.05.2023 - Nácvik PSS - Práca s počítačom

 

11.05.2023 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

04.05.2023 - Nácvik PSS - Cestovanie a orientácia v priestore

 

20.04.2023 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

20.04.2023 - Nácvik PSS - Používanie internetu

 

14.04.2023 - Aktivizácia PSS - Orientácia v priestore

 

Apríl 2023 - Aktivizácia PSS - Hľadanie zamestnania na otvorenom trhu práce

 

Apríl 2023 - Skúšobné bývanie v komunite byty

 

30.03.2023 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

23.03.2023 - Sebaobhajoba - Stretnutie PSS a zamestnancov + prezentácia

 

Marec 2023 - Skúšobné bývanie v komunite - ZPB

 

11.03.2023 - Aktivizácia PSS - Boccia rozhodcovanie

 

Marec 2023 - Osobné konzultácie

 

Február 2023 - Hľadanie zamestnania na otvorenom trhu práce

 

09.02.2023 - Individuálne konzultácie

 

09.02.2023 - Nácvik hospodárenia s finančnými prostriedkami

 

06.02.2023 - Stretnutie koodinátora s PSS plánovanie skúšobného bývania

 

02.02.2023 - Tvorba IP PSS

 

02.02.2023 - Aktivizácia PSS - Spoznaj Slovensko

 

31.01.2023 - Tvorba IP - PSB Žilina - AF

 

27.01.2023 - Praktický nácvik PSS - Používanie internetu a výpočtovej techniky

 

26.01.2023 - Nácvik PSS - Používanie internetu a výpočtovej techniky

 

25.01.2023 - Hľadanie foriem aktivizácie PSS

 

24.01.2023 - Aktivizácia PSS - Šitie podľa knihy

 

23.01.2023 - Aktivizácia PSS - ÚPSVaR

 

19.01.2023 - Aktivizácia PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

19.01.2023 - Kognitívny tréning

 

18.01.2023 - Výbor obyvateľov

 

18. a 19.01.2023 - Osobné konzultácie

 

13.01.2023 Aktivizácia PSS - Nácvik cestovania

 

12. a 14.12.2022 - Individuálne konzultácie - odborný konzultant s PSS

 

08.12.2022 - Nácvik PSS - Hospodárenie s finančnými prostriedkami

 

08.12.2022 - Aktivizácia PSS - Hľadanie pracovných príležitostí

 

09.12.2022 - Používanie zakúpených mobilných telefónov

 

10.11.2022 - Nácvik PSS - Finančná gramotnosť PSS

 

10.11.2022 - Návšteva knižnice - odborný konzultant projektu s PSS

 

2022 - 2023 - Supervízia jednotlivca i skupiny

 

Október 2022 - Nákup projektora a magnetickej tabule

 

Október 2022 - Nákup odbornej literatúry

 

Október 2022 - Exkurzia ČR DI

 

27.10.2022 - DOD - Spojená škola internátna - odborný konzultant projektu s PSS

 

20.10.2022 - Ind. konzultácie Badáňová

 

20.10.2022 - Aktivizácia PSS – Používanie mobilných telefónov

 

19.10.2022 - Individuálne konzultácie odborného konzultanta projektu s PSS

 
 

© 2024 CSS Tau Turie