OZ Mravenisko

Hlavným poslaním združenia je podporovať osoby so zdravotným postihnutím v oblasti rozvoja individuálneho rastu a zabezpečiť združovanie sa rodičov, príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých.

Združenie združuje osoby, ktoré majú záujem na zlepšení vnímania osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ich postavenia v spoločnosti, osoby, ktoré podporujú rozvoj a činnosť takýchto osôb, ich vzájomnú spoluprácu a stotožňujú sa s cieľmi občianskeho združenia.

Darujte 2% z daní
25 Years Of Experiences  25 Years of Experinces  Experince

Projekty

 
 

© 2023 CSS Tau Turie