Prostredníctvom finančnej pomoci Nadačného fondu KIA v Nadácii Pontis sme v areáli zariadenia CSS TAU vytvorili komunitnú záhradu pri kaplnke. Ruku k dielu v rámci svojich možností priložili za pomoci zamestnancov úseku rozvoja pracovných zručností aj naše obyvateľky. Pri budovaní záhrady nám pomohli aj dobrovoľníci zo Žilinského samosprávneho kraja. Pri slávnostnom otvorení „Komunitnej záhrady“ dňa 17.09.2020, za prítomnosti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja pani Ing. Eriky Jurinovej sme vypustili balónový ruženec, ako symbol ochrany Panny Márie Lurdskej.

Komunitná záhrada je pre naše Centrum sociálnych služieb TAU veľkým prínosom. Túto myšlienku sme sa rozhodli zrealizovať pre naše zdravotne znevýhodnené obyvateľky za účelom zvyšovania kvality ich života, zabezpečenia vhodného a zmysluplného využívania ich voľného času a zmiernenia následkov ich ochorenia zapojením sa do aktívnej činnosti. Hlavným cieľom bolo upraviť prostredie pri novopostavenej kaplnke v areáli nášho zariadenia na záhradnú a oddychovú zónu. Spoločná záhrada je miestom, kde sa môžu obyvateľky duchovne rozvíjať, oddychovať, vzájomne sa inšpirovať, stretávať sa so svojimi rodinami alebo známymi a v neposlednom rade prispievať k zdravším a krajším dňom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom projekte...

 


 
 

© 2023 CSS Tau Turie