Na súťaži CSS TAU má talent nám zahrala p. Karinka B. na novej heligónke zakúpenej vďaka finančnej  podpore Nadácie SPP...
 
 
 
 

© 2023 CSS Tau Turie