Bolo že to veselosti pri váľaní mája. Harmonika hrala, dievčatá spievali...
 
#MEDIA_INCLUDE_EMPTY_INCLUDE_EMPTY_2013/valanie-maja#
 
 

© 2024 CSS Tau Turie