Povinne zverejňované dokumenty

Rok 2024 Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 ARCHÍV
idpopis dokumentudátum zverejnenia
4713-607/2023SLO-TEX, s.r.o. - Rámcová dohoda č. 21/2023 - Čerstvé ovocie a zelenina28.12.2023 09:52:18
4712-607/2023Čička s.r.o. - Rámcová dohoda č. 20/2023 - Mäsové výrobky28.12.2023 09:51:22
4711-607/2023INMEDIA, spol. s r.o. - Rámcová dohoda č. 19/2023 - Sterilizované ovocie a zelenina28.12.2023 09:49:48
4710-607/2023INMEDIA, spol. s r.o. - Rámcová dohoda č. 18/2023 - Rôzne potraviny28.12.2023 09:47:42
4709-107/2023Stredoslovenská energetika, a.s. - Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku27.12.2023 11:27:19
4708-144/2023Enviro ways s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu27.12.2023 11:14:49
4705-607/2023SLO-TEX - Rámcová dohoda č. 17/2023 - Čerstvé slepačie vajcia L22.12.2023 11:23:35
4704-607/2023CHRIEN - Rámcová dohoda č. 16/2023 - Mrazená zelenina22.12.2023 11:22:28
4703-607/2023INMEDIA - Rámcová dohoda č. 15/2023 - Mlieko a mliečne výrobky22.12.2023 11:21:18
4702-607/2023INMEDIA - Rámcová dohoda č. 14/2023 - Konzervy22.12.2023 11:20:14
4701-607/2023CHRIEN - Rámcová dohoda č. 13/2023 - Mrazená hydina a ryby22.12.2023 11:18:28
4700-607/2023Rudolf Masár - HODMAR - Rámcová dohoda č. 12/2023 - Pečivo a pekárenské výrobky22.12.2023 11:16:53
4679-107/2023Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - Zmluva o združenej dodávke zemného plynu - čiastková zmluva21.12.2023 09:23:50
4537-156/2023KRANKAS - Zmluva o poskytovaní služieb07.12.2023 10:42:27
4533-359/2023Koľko Lásky o.z. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov07.12.2023 09:01:50
4532-359/2023Koľko Lásky o.z. - Darovacia zmluva07.12.2023 08:59:54
4429-338/2023IRESOFT - Licenčná zmluva IS Cygnus30.11.2023 06:41:25
4428-338/2023IRESOFT - Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov - IS Cygnus30.11.2023 06:38:59
4044-049/2023Katolícka univerzita v Ružomberku - Zmluva o praktickej výučbe a zabezpečenia odbornej praxe30.10.2023 13:51:08
3984-521/2023BIOMETRIC - Zmluva o spracúvaní osobných údajov25.10.2023 14:28:22
3983-521/2023-3BIOMETRIC - Zmluva č. N_21/2023 - Príloha č. 325.10.2023 14:26:11
3983-521/2023-2BIOMETRIC - Zmluva č. N_21/2023 - Príloha č. 225.10.2023 14:26:02
3983-521/2023-1BIOMETRIC - Zmluva č. N_21/2023 - Príloha č. 125.10.2023 14:25:59
3983-521/2023BIOMETRIC - Zmluva o vzájomnej spoluprácipri realizácii diela a poskytovaní služieb č. N_21/202325.10.2023 14:24:41
3863-509/2023Artspect - Kúpna zmluva č. 01/2023 - 4 ks Elektricky polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom, hrazdou a hrazdičkou13.10.2023 09:18:28
3754-228/2023ASANA - Miroslav Jantek - Zmluva o dielo na rok 202303.10.2023 13:25:01
3753-228/2023Miroslav Jantek, ml. - Dodatok č. 01/2023 k Zmluve o dielo na rok 202303.10.2023 13:11:19
3666-652/2023KALORIM s.r.o. - Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN na parcele č. 1841/1 pre napájanie Centra sociálnych služieb TAU v obci Turie - havária20.09.2023 12:32:01
2559-652/2023Stredoslovenská distribučná, a.s. - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy07.07.2023 11:45:08
2733-049/2023Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Dohoda o zabezpečení materiálno - technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho povolania06.07.2023 12:31:48
2650-607/2023INMEDIA - RD č. 11/2023 - Mlieko a mliečne výrobky29.06.2023 11:20:52
2649-607/2023INMEDIA - RD č. 10/2023 - Rôzne potraviny29.06.2023 10:50:25
2648-607/2023INMEDIA - RD č. 09/2023 - Sterilizované ovocie a zelenina29.06.2023 10:49:27
2647-607/2023CHRIEN - RD č. 08/2023 - Mrazená hydina a ryby29.06.2023 10:48:33
2646-607/2023CHRIEN - RD č. 07/2023 - Mrazená zelenina29.06.2023 10:45:18
2645-607/2023INMEDIA - Čerstvé slepačie vajcia L29.06.2023 10:41:01
2644-607/2023INMEDIA - Konzervy29.06.2023 10:39:24
2640-607/2023SLO-TEX - Čerstvé ovocie a zelenina29.06.2023 10:38:37
2643-607/2023Čička - Mäsové výrobky29.06.2023 10:37:39
2642-607/2023Čička - Čerstvé mäso29.06.2023 10:36:57
2641-607/2023PEZA - Pečivo a pekárenské výrobky29.06.2023 10:35:07
2288-642/2023Rstav - Oprava havarijného stavu kúpeľne a WC30.05.2023 14:54:44
1931-283/2023VÚB, a.s. - Zmluva o vydaní a používaní debetnej platobnej karty05.05.2023 13:31:12
1903-359/2023Obec Turie - Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra04.05.2023 14:44:34
1898-359/2023Správa štátnych hmotných rezerv - Preberací protokol28.04.2023 14:28:36
1794-184/2023CUBS plus - Zmluva o poskytnutí služieb21.04.2023 11:36:35
1750-359/2023Rotary Club Žilina International - Darovacia zmluva17.04.2023 12:20:20
1598-338/2023Iresoft - Zmluva o spolupráci pri ochrane osobných údajov a o spracúvaní osobných údajov31.03.2023 09:05:30
1597-338/2023Iresoft - Licenčná zmluva31.03.2023 08:58:27
1596-223/2023Mgr. Jiří Androvič - Zmluva o dielo (CO, OPP)31.03.2023 07:42:19
1575-633/2023Žilinský samosprávny kraj - Zmluva o partnerstve29.03.2023 11:57:29
1559-587/2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - Dohoda č. 23/25/060/423.03.2023 12:48:12
1465-228/2023Miroslav Jantek ml. - Zmluva o dielo na rok 202316.03.2023 09:44:44
1562-587/2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - Dohoda č. 23/25/060/715.03.2023 13:47:10
1561-587/2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - Dohoda č. 23/25/060/12 15.03.2023 13:46:02
1560-587/2023Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - Dohoda č. 23/25/060/1115.03.2023 13:44:54
1464-228/2023ASANA - Jantek Miroslav - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na rok 202315.03.2023 12:43:26
1318-070/2023MITTELHAM - Zmluva o dielo Preprava a zneškodňovanie odpadu28.02.2023 12:37:10
1317-240/2023Teco ZA - Zmluva o dielo č. 00002/2023/CSSTAU23.02.2023 13:35:50
1316-241/2023Teco ZA - Zmluva o dielo č. 00001/2023/CSSTAU23.02.2023 13:34:28
1211-240/2023Ing. Ján Králik - TECO - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 508/2022SP22.02.2023 08:52:21
1210-241/2023Ing. Ján Králik - TECO - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 507/2022SP22.02.2023 08:50:34
1203-228/2023ASANA - Jantek Miroslav - Zmluva o dielo na rok 202322.02.2023 08:29:22
1135-341/2023KONE - Servisná zmluva o dielo14.02.2023 09:28:15
730-230/2023Mgr. Jiří Androvič - Zmluva o spracúvaní osobných údajov30.01.2023 10:34:15
729-230/2023Mgr. Jiří Androvič - Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka o poskytovaní služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)30.01.2023 10:24:14
225-342/2023SEVAK - Oznámenie o cenách platných na obdobie 01.01.2023 do 31.12.202313.01.2023 11:44:00
113-144/2023Enviro ways - Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu05.01.2023 14:03:00
 
 

© 2024 CSS Tau Turie